Die vakansieprogram vind tydens Junie/Julie skoolvakansies plaas. Hierdie is ʼn week waar kinders net weer kan kind wees.

Die dag begin met saam bid, lof en aanbidding, ʼn Bybel les en daarna aktiwiteite wat aansluit by die les.

Gedurende die middag is dit buitespel en die kinders geniet dit om net weer bietjie te kan speel.