Hierdie inisiatief onderstreep weer die feit dat geloofsvorming primer in die huishouding plaasvind en die kerk gesinne en families ondersteun in hierdie verantwoordelikheid.  

Baba geloofsvorming is n bediening wat die moederskamer ondervang en die kind se ontwikkelingsfase gebruik as aanknopingspunt ten einde geloofsoordrag te laat plaasvind. Kinders tussen 6maande en 3 jaar neem deel met een of beide ouers teenwoordig.

Hierdie bediening kweek weer die fondasie vir huisgeloof.

Vir meer inligting rakende hierdie bediening kontak gerus vir Dr.Wicus van der Merwe (wicus@constantiakruin.co.za) by Constantiakruin Gemeente