In ons verwonde samelewing is egskeiding een van die groot traumatiese ervarings wat kinders moet hanteer. Divorce Care 4 Kids (DC4K) is ʼn program wat gelyklopend met die volwassenes se Divorce Care aangebied word en vir ons kinders ʼn stuk heelheid weer terug bring.

Die program help kinders verstaan waar hulle nou in die nuwe gesinstrukture inpas, hoe om die skok te verwoord, hoe om hulle emosies te bestuur en heel belangrikste dat die nuwe verhaal weer een van hoop en opwinding kan wees.

Marelize Loftie-Eaton is ʼn kinderberader met ʼn passie om kinders te begelei deur verskillende tipes verlies.

Sy kan gekontak word vir meer inligting oor DC4K by die volgende eposadres: marelize.loftieeaton@gmail.com, andersins kontak gerus vir Dr. Wicus van der Merwe: wicus@constantiakruin.co.za by Constantiakruin Gemeente vir
meer oor hierdie bediening.