Hoekom

Die Pa en kind kamp is ʼn 24 uur (selfs minder) kamp waar pa, oupa, oom, broer, vriend en kinders (laerskool) ʼn geleentheid kry om goeie stories te maak, weer opvang, mekaar se menswees geniet en bande verstewig word.  As geloofsgemeenskap vir wie gesinne belangrik is kan ons as kerk nie anders as om spesifiek te help vorm en versorg aan hierdie verhoudings nie.

Hoe

Die oorslaap word gebruik om die gewone weeklikse roetine te breek en n stuk avontuur te skep aan die geleentheid.  Tente word op die kerkterrein opgeslaan en klaskamers word ingerig vir hulle wat nie tente het nie.

Georganiseerde speletjies help die kampers om saam besig te wees.  Hierdie speletjies help dat die kinders en ouers saam speel en nie in aparte groepe kuier nie.

Na aandete is daar twee sessies wat vanuit die Woord n boodskap oordra en neergele word met praktiese hulpmiddels.  N Tipiese voorbeeld is die Tema: Styf vas, wat uit Prediker 4:9-12 geneem is.  Die aktiwiteite was die leer van verskillende tou knope en die pa’s wat sertifikate van waardering vir elke kind voorberei en uitgedeel het.

Slaaptyd is maar moeilik, want die kinders baljaar.  Gelukkig het hulle ouers wat na hulle moet kyk.

Die volgende oggend is daar ontbyt en n oggend godsdiens geleentheid waar die kampers n stiltetyd boksie ontvang het.  Na afloop hiervan word die tentdorp opgeslaan en vertrek die kampers op hulle Saterdag program.

‘n Tipiese program lyk soos volg:

Vrydag

16:00 – Arriveer, inskrywing en tente word opgeslaan.

17:00 – Gestruktureerde speletjies.

18:00 – Braai

19:30 – Sessie een – Knoop toue

20:30 – Koeldrank en koffie

20:45 – Sessie twee – Sertifikate van waardering

22:00 – Fliek en moontlike slaap.

Saterdag

6:00 – Ontbyt en stiltetyd materiaal is gereed

7:00 – Opruim

Teen 8:00 is almal op hulle eie pad.

Kostes

Dit was moontlik om hierdie geleentheid vir R150 per gesin aan te bied, sonder dat daar van ander fondse gebruik gemaak is.

Die pa en kind kamp is n ideale instrumente om deel te maak van n gemeente se gesinsbediening. 

Kontak gerus vir Wicus van der Merwe (082 337 1568) by Constantiakruin Gemeente wat graag vir jou die volle program sal aanstuur.